dilluns, 15 de juliol de 2013

Curs de peònia - Curso de peonía

En aquest curs farem una peònia oberta, amb cada pètal enfilat i un capoll, que és el punt de partida d'una peònia tancada i les fulles de la peònia. En aquest taller s'aprèn a treballar els pètals per donar-li moviment i que tinguin un efecte més natural. Pintarem les fulles i els pètals amb pintures en pols i muntarem la peònia.

El curs serà de 8 hores repartides en dos dies, ja que necessitem que els pètals estiguin secs abans del muntatge.

Dies 10 i 11 d'agost, de 9,30 a 13,30 h (aprox)

Més informació a sucreglace2012@gmail.com

En este curso haremos una peonía abierta, con cada pétalo alambrado y un capullo, que es el punto de partida de una peonía cerrada y las hojas de la peonía. En este taller se aprende a trabajar los pétalos para darle movimiento y que tengan un efecto más natural. Pintaremos las hojas y los pétalos con pinturas en polvo y montaremos la peonía.

El curso será de 8 horas repartidas en dos días, ya que necesitamos que los pétalos estén secos antes del montaje.

Días 10 y 11 de agosto, de 9,30 a 13,30 h (aprox)

Más información en sucreglace2012@gmail.com